ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ“

ASSOCIATION OF NGOs IN THE REGION TRAKIA

Учредяване: 15 септември 2007
Съдебна регистрация: 17 април 2008

Мисията  на Асоциацията е да стимулира добрите партньорски контакти и съвместната работа по различни програми на неправителствените организации от България и Турция. Членуващите в АНПОРТ 20 НПО работят съвместно за: формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди.

www.eeagrants.org

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ" изпълнява проект „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г  (www.ngogrants.bg).

 
 
 
 
 
 

Български

 

Английски

 

Турски

 
 
 
free web counter

брой посетители

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню